Vertu Singature S Lưng Đá Cao Cấp F2 Vàng Gold

5.500.000 4.800.000