Sắp xếp theo
Điện thoại METAVERTU Basic Calf Leather Caramel Brown Likenew 99%

Điện thoại METAVERTU Basic Calf Leather Caramel Brown Likenew 99%

59.000.000
Điện thoại METAVERTU Basic Calf Leather Caramel Brown là sản phẩm...
Điện thoại METAVERTU Basic Carbon Fiber likewnew 99%

Điện thoại METAVERTU Basic Carbon Fiber likewnew 99%

59.000.000
Điện thoại METAVERTU Basic Carbon Fiber là sản phẩm mới nhất...
Điện thoại METAVERTU 2 Special Moon White Calf BES Fee 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Special Moon White Calf BES Fee 99%

99.000.000
METAVERTU 2 Special Moon White Calf BES Fee không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật...
Điện thoại METAVERTU 2 Navy Blue Alli BES Fee Pro 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Navy Blue Alli BES Fee Pro 99%

105.000.000
METAVERTU 2 Navy Blue Alli BES Fee không chỉ đơn thuần là một thiết bị di động thông minh, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật...
Điện thoại METAVERTU 2 Jade Black Calf BES Fee 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Jade Black Calf BES Fee 99%

99.000.000
METAVERTU 2 Jade Black Calf BES Fee không chỉ là một thiết bị điện thoại thông minh thông thường, mà còn là một biểu tượng của sự sang...
Điện thoại METAVERTU 2 Iron Black Alli BES Fee Pro 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Iron Black Alli BES Fee Pro 99%

105.000.000
METAVERTU 2 Iron Black Alli BES Fee không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường, mà đó còn là một tác phẩm nghệ thuật cao...
Điện thoại METAVERTU 2 Gentleman Blue Calf BES Fee 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Gentleman Blue Calf BES Fee 99%

99.000.000
METAVERTU 2 Gentleman Blue Calf BES Fee không chỉ đơn thuần là một thiết bị di động thông minh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật đích...
Điện thoại METAVERTU 2 Generation White Alligator Leader 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Generation White Alligator Leader 99%

105.000.000
VERTU METAVERTU 2 Generation Black Alligator Leader không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại thông minh, mà nó còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh...
Điện thoại METAVERTU 2 Generation Red Alligator Leader 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Generation Red Alligator Leader 99%

105.000.000
VERTU METAVERTU 2 Generation Black Alligator Leader không chỉ đơn thuần là một thiết bị di động thông minh, mà còn là biểu tượng của sự hoàn hảo...
Điện thoại METAVERTU 2 Generation Purple Alligator Leader 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Generation Purple Alligator Leader 99%

105.000.000
METAVERTU 2 Generation Purple Alligator Leader không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh đẳng cấp, nó còn là biểu tượng của sự sang trọng và cá...
Điện thoại METAVERTU 2 Generation Pink Alligator Leader 99%

Điện thoại METAVERTU 2 Generation Pink Alligator Leader 99%

105.000.000
METAVERTU 2 Generation Pink Alligator Leader không chỉ là một chiếc điện thoại thông minh thông thường, mà nó còn là biểu tượng của sự sang trọng và...
Điện thoại METAVERTU 2 Generation Orange Calf

Điện thoại METAVERTU 2 Generation Orange Calf

99.000.000
METAVERTU 2 Generation Orange Calf là một tác phẩm nghệ thuật điện tử không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại thông minh, mà còn là biểu...