Vertu Signature S Limited Cao Cấp F2

3.500.000 2.800.000

Vertu Signature S Limited là một tác phẩm của tay nghề thủ công khéo léo. Bắt nguồn cảm hứng từ những tiêu chuẩn chính xác của đồng hồ Grand Complication,