Sắp xếp theo
Mobiado Pro3 GCB Gold ( Vàng Khối)

Mobiado Pro3 GCB Gold ( Vàng Khối)

42.000.000 38.000.000
Vào cuối năm 2004, Mobiado đã giới thiệu cái điện thoại di động thứ nhất mang tên đơn giản là Professional -MOBIADO PRO 3 AF Gold....
Mobiado 712 Gold Hongkong

Mobiado 712 Gold Hongkong

9.000.000 7.500.000
Mobiado Pro 3GCB

Mobiado Pro 3GCB

16.000.000 14.800.000
Mobiado PRO 3GCB Đông Sơn

Mobiado PRO 3GCB Đông Sơn

16.000.000 15.200.000
Mobiado Professional 3 VG

Mobiado Professional 3 VG

16.000.000 15.000.000