Sắp xếp theo
Vertu Signature S Limited Chocolate Gold Cao Cấp

Vertu Signature S Limited Chocolate Gold Cao Cấp

13.000.000 11.200.000
Vertu Signature S Limited Chocolate Gold đây là hàng cao cấp loại 1, phiên bản so với hàng xịn có tỉ lệ giống tới 90%. Với phiên bản này...
Vertu Signature S Limited Gold Cao Cấp

Vertu Signature S Limited Gold Cao Cấp

13.000.000 11.200.000
Vertu Signature S Limited Black Gold đây là hàng cao cấp loại 1, phiên bản so với hàng xịn có tỉ lệ giống tới 90%. Với phiên bản này...
Vertu Signature S Limited Black Gold Cao Cấp

Vertu Signature S Limited Black Gold Cao Cấp

13.000.000 11.200.000
Vertu Signature S Limited Black Gold đây là hàng cao cấp loại 1, phiên bản so với hàng xịn có tỉ lệ giống tới 90%. Với phiên bản này...